Toegetreden en effectieve leden

De VZW heeft twee bestuursorganen: de Raad van Bestuur (RvB) en de Algemene Vergadering (AV).

Om op een vlotte manier te kunnen werken met een Algemene Vergadering, is er voorzien in de wetgeving op de vzw’s dat men twee soorten leden kan hebben, nl. toegetreden en effectieve leden.

  1. Toegetreden leden 
    Iedereen die lid wordt van onze vereniging wordt in eerste instantie een “toegetreden” lid en heeft dan toegang tot de club en mag deelnemen aan alle activiteiten maar heeft geen stemrecht op de Algemene Vergadering.
     
  2. Effectieve leden
    Deze leden maken deel uit van het bestuur via de Algemene Vergadering, waar zij stemrecht hebben. In onze vereniging zal de RvB de effectieve leden ook buiten de jaarlijkse AV informeren en raadplegen voor belangrijke beslissingen. Ieder toegetreden lid die op het ogenblik van zijn aanvraag minsten twee jaar onafgebroken lid is, kan een aanvraag indienen om effectief lid te worden. De effectieve leden zijn wel verplicht deel te nemen aan de jaarlijkse algemene vergadering, tenzij ze zich verontschuldigen.

Waarom dit systeem met effectieve leden?

Dit werd in het verleden ingevoerd op aanraden van het VSDC (Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor VZW's) om tegemoet te komen aan volgend probleem. De wet bepaalt dat voor sommige beslissingen een aanwezigheid of vertegenwoordiging van 2/3 van de leden van de Algemene Vergadering genoodzaakt is. Uit ervaring bleek dat het noodzakelijke quorum van 2/3 van de leden nooit bereikt werd. In dat geval moet een nieuwe bijeenroeping van de AV georganiseerd worden, op datum minstens 15 dagen na de eerste, waarop men kan beslissen ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden. Om dit te vermijden werd beslist te werken met effectieve leden, die zich engageren om één maal per jaar naar de AV te komen.