Geschiedenis van de club

OORSPRONG VAN DE CLUB

De benaming Union-Sandeman laat reeds twee pijlers vermoeden, en inderdaad gaat het hier om een fusie (1982) tussen twee verenigingen.

De eerste pijler is de Académie de Billard Union, opgericht te Gent op 1 oktober 1928. Het doel van deze vereniging was de bevordering van het biljartspel, het inrichten van wedstrijden en het deelnemen aan inter-clubs.De Academie was gevestigd op het Wilsonplein nr. 8 te Gent. In 1948 werd deze academie omgezet in een vzw. De statuten van deze vereniging vormen de basis van de huidige statuten van de Koninklijke Academie Union-Sandeman. In de jaren vijftig verhuisde de club naar het Graaf Van Vlaanderenplein (boven de gaten) in het gebouw “Le Rocher de Cancale”. De Union bleef een exclusieve en nogal dure club.

De tweede pijler is wat nu de Sandeman genoemd wordt. De geschiedenis hiervan begint vermoedelijk op de Brusselsesteenweg te Gent, maar in het midden van de jaren vijftig was er op de Kouter een bodega Sandeman. Deze bodega was gelegen tussen de Generale Bank en de Beurs en herbergde de bridgeclub Squeeze Gent. Volgens de reglementen van toen kon een club slechts drie ploegen in de nationale afdelingen hebben, en indien er een vierde kwam, moesten zij opnieuw aansluiting betalen en onder een andere clubnaam spelen. Toen dit met Squeeze Gent het geval was, werd de vierde ploeg gedoopt met de naam van de bodega, namelijk Sandeman. Vermoedelijk na wat strubbelingen met Squeeze Gent, werd omstreeks 1959 een scheiding doorgevoerd en werd een club opgericht onder de naam Sandeman. De stichters hiervan waren: Charles Vergote, André Van Marcke, Leon Honnay en André Dejonghe

HET VERSMELTEN VAN DE CLUBS

Académie Royale Gantoise de Billard neemt Sandeman over.

In 1970 speelde de Académie Royale Gantoise de Billard op de Recolettenlei. Deze club die nauwelijks nog biljarters had, had ook enkele salonbridgers in haar rangen, maar er werd geen competitie gespeeld. In die periode waren zij als biljarters vermoedelijk niet meer aangesloten bij de Federatie.

In 1970 werd de bodega Sandeman, die gehuurd werd van de Generale Bank, opgedoekt. Het gebouw werd door de bank in gebruik genomen en de Sandeman moest verhuizen. Het is dan dat de fusie tot stand is gekomen met de Académie Royale. Probleem hierbij was wel dat de naam Sandeman niet kon behouden worden en dus bleef de officiële naam van de club ‘Académie Royale Gantoise de Billard’.

Wat de bridgers echter wel deden was alle competities en wedstrijden spelen onder de naam Sandeman. De Sandeman was eigenlijk een club in de club met een eigen president (eerst Roger Geirregat en later René Smaele). De Sandeman was toen samen met de Century, die op de Koornmarkt gevestigd was, de enige club die de nationale competitie speelde.

Op 18 februari 1979 werd de maatschappelijke zetel overgebracht naar de Hostellerie Brittannia, Sint-Baafsplein 28 te Gent. Het biljartgedeelte was toen al een zachte dood gestorven en er werd alleen nog bridge gespeeld onder de naam Sandeman, maar officieel was de oude biljartnaam gebleven

Op 14 april 1980 werden nieuwe statuten gehomologeerd door de Rechtbank van Eerste Aanleg van Gent. Het voornaamste hierin is de naamsverandering van de club. De nieuwe naam werd “Koninklijke Bridge Academie Sandeman” en in de statuten was er geen sprake meer van biljart

Fusie tussen de Académie de Billard Union en de Koninklijke Bridge Academie Sandeman

De Brittannia werd in 1982 gesloten en de Sandeman moest verhuizen. Zij mochten de lokalen van de Union gebruiken, maar de behuizing was aan de krappe kant. In de Union werd voornamelijk gebiljart, maar er waren toch ook enkele bridgers. Een fusie tussen de Sandeman en de Union leek een logische oplossing. Op dit moment telde de Union nog slechts zo’n 25 leden en de Sandeman had er een 100-tal. Er moest wel dringend gezocht worden naar een nieuwe en ruimere locatie. De oude bakkerijen van de Sint-Pietersabdij werden van de stad Gent gehuurd. (Burgemeester Monsaert werd hierdoor erelid van de club). Op de algemene vergadering van 30/11/1982 werd de fusie een feit. Deze vergadering werd reeds gehouden in de lokalen aan de Kantienberg.

Sedert de laatste fusie hebben wij volgende voorzitters gekend:

de h. Charles Kesteleyn : van 1982 tot 1984

de h. Frans Lietaert : van 1985 tot maart 1990

de h. Jaak Verstraeten : van maart 1990 tot 1996

Mevr. Nadine Vandewynckele : van 1996 tot 2001

de h. Jan Serras : 2001 tot 2015

de h. Marc Mertens : 2015 tot 2020

de h. Ben Van den Brande: 2020 tot heden