Over ons

Bestuursorgaan (Raad van Bestuur)

Voorzitter vzwBen Van den Brande
Voorzitter bridgeEls Clarysse
PenningmeesterAlfons (Paul) De Winter
SecretarisMartine Pauwels
LedenTom Cornelis
Willy De Nockere

Algemene vergadering 

Het Bestuursorgaan heeft de algemene bevoegdheid voor het besturen van de vereniging en het nemen van beslissingen, met uitzondering van datgene wat de wetgever expliciet heeft voorbehouden voor de Algemene Vergadering.

De Algemene Vergadering kan, bij wijze van interne controle, onder haar leden specifieke commissarissen of toezichthouders aanstellen die belast zijn met het toezicht op het financieel beheer van de vereniging. In dit geval brengen zij verslag uit aan de Algemene Vergadering.

Financieel toezichthouder: Luc Adams

Huishoudelijk reglement & Statuten VZW

Sportbestuur Bridge

In onze club zijn er ook Sportbesturen waaraan de Raad van Bestuur de bevoegdheid heeft gegeven voor het organiseren van de activiteiten en het handhaven van de goede orde in hun afdeling. 

De samenstelling van van het sportbestuur bridge vind je hier.

Activiteitenverslag

Activiteitenverslag 2023

Geschiedenis

De benaming Union-Sandeman laat reeds twee pijlers vermoeden...

Lees meer

Dat we kunnen bridgen en biljarten op een plaats die historisch een heel belangrijke rol gespeeld heeft...

Lees meer